Bizim için önemli

Kadınlar için kadınların tarafında çalışıyoruz. Kadın kendi yaşam koşulları konusunda söz sahibidir, biz de onu hedeflerine ulaşması amacıyla destekliyoruz.

Şiddete uğramış kadınlar ve çocuklar için somut yardım ve destek sunuyoruz.

Kadınları haklarıyla, kişiliklerini koruyarak toplumumuzda güçlendirmek istiyoruz.

Kamuoyunu “kadınlara ve çocuklara yönelik ev içi şiddet” ve şiddet biçimleri konusunda bilgilendiriyor ve bu konuda duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz.

Fiziksel şiddet erkeğin sizi itmesi, sıkıca tutması veya size tekme atmasıdır.

Psikolojik şiddet erkeğin size hakaret etmesi, sizi korkutması veya aklınızı kaçırdığınıza inandırmasıdır.

Takip sizi takip etmesi ve sizin isteğiniz olmadan size düzenli mesaj göndermesidir.

Cinsel şiddet sizi cinsel açıdan istismar etmesi veya size zorla dokunmasıdır.

Dijital şiddet sizi akıllı telefonunuz üzerinden izlemesi veya size örneğin mahrem fotoğraflarınızı yayınlama üzerinden şantaj yapmasıdır.

Kadın kırım veya kadın cinayeti kadınların cinsiyetleri nedeniyle erkekler tarafından öldürülmesidir. Bu terim, kadın cinayetleriyle mücadelede devlet kurumlarının ve yetkililerinin rollerini vurgular. Yani cinayetleri önlemek için devlet tarafından hangi önlemlerin alınıp hangilerinin alınmadığını ortaya koyar.